ò

ò̩sè̩ | òdżin | òfúrufú | òjc | òm | òme | òrùn | òtrok | ▲   ▼

 

0.23178005218506 sec