ï

ïambe | ïambique | ▲   ▼

 

0.12530708312988 sec